Profil

bg-callrecorder

Hodnotenia získané z rôznych portálov.

Rýchlosť odpovede 100%
Flexibilita výučby 94%
Anonymita 100%
Spoľahlivosť 98%
Inovačná charakteristika 89%

Volám sa Mário Anglický jazyk využívam už od mojich 12-tich rokov, nakoľko som časť základnej školy a celú strednú školu (gymnázium Cambridge) vyštudoval v Dubaji, kde som žil 7 rokov. Vysokoškolskému štúdiu som sa venoval v Prahe, v Ostrave a v Žiline. Doktorandské štúdium som absolvoval na Žilinskej univerzite v Žiline, kde som získal titul PhD. Počas môjho štúdia, profesijného, ale aj osobného života som veľa cestoval a stále cestujem. Anglický jazyk je preto bežnou súčasťou môjho života, nakoľko sa pravidelne stretávam a prichádzam do kontaktu s ľuďmi z rôznych krajín. So svojimi vedeckými publikáciami som vystupoval a prednášal v anglickom jazyku vo viac ako 15-tich krajinách sveta. Pôsobil som vo Fínsku na ambasáde, v medzinárodnej organizácii OECD v Paríži a v medzinárodnej organizácii OSN v Rakúsku.

Oblasti, v ktorých poskytujem služby doučovania sú:

 • anglický jazyk – bežná komunikácia, obchodná angličtina, anglický jazyk pre potreby uplatnenia na trhu práce, príprava na pracovné pohovory, precvičovanie konkrétnych prezentácií
 • nemecký jazyk/francúzsky jazyk – bežná komunikácia, nemecký jazyk pre potreby uplatnenia na trhu práce, príprava na pracovné pohovory
 • psychológia a business psychológia – mentorovanie, motivačné semináre, osobnostne orientovaná psychoterapia, komunikačné a sociálne zručnosti, odbúranie sociálnej fóbie pred davom ľudí
 • manažment inovácií – invencie a inovácie, transfer technológií (vznik a ochrana duševného vlastníctva & komercializácia duševného vlastníctva)
 • marketingový manažment a marketing – marketingový plán, proces riadenia marketingu, nástroje marketingového mixu
Relax, refresh and recharge words on office table with computer, coffee, notepad, smartphone and digital tablet

Výučba anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka prebieha prostredníctvom virtuálnej komunikácie a intenzívnych konverzácií cez SKYPE.

V prípade špecifických potrieb a záujmov študentov pravidelne zabezpečujem výučbu anglického a nemeckého jazyka, postavenú na virtuálnej komunikácii študentov s kolegami z Nemecka a Veľkej Británie (native speakers). Nie sme jazyková škola, sme len mladí ľudia, ktorí majú radi cestovanie, štúdium, prácu a život v zahraničí a spolu sa snažíme čo najefektívnejšie odovzdať naše skúsenosti a vedomosti svojim študentom. Aplikujeme vlastné metódy a postupy výučby, overené na vlastnej skúsenosti zabezpečovania seminárov na univerzitách a rôznych medzinárodných inštitúciách.

Ako podporný prostriedok výučby cudzích jazykov využívame efektívnu platformu e-vzdelávania (tzv. Moodle), prostredníctvom ktorej môžete byť v neustálom kontakte so svojím lektorom a využívať množstvo funkcií, uľahčujúcich Vaše vzdelávanie a výučbu cudzích jazykov. Žiadne obavy, konverzácie nie sú stereotypné, nudné a nie sú postavené na základe predpísaných lekcií v rôznych anglických knihách a príručkách. Každá jedna hodina je šitá na mieru a prispôsobená záujmom a potrebám študenta. Na konci hodiny dostanete krátku analýzu Vašich jazykových a komunikačných zručností počas našej konverzácie, a taktiež charakterový profil Vašej osobnosti. Konverzovať je možné na akúkoľvek tému, avšak prednosť dávam témam a oblastiam, ktoré sa priamo týkajú Vás, Vášho pracovného a súkromného života, prípadne môžeme rozoberať určité problémy vo Vašom živote. Psychológovia potvrdzujú, že ak rozoberáte konkrétny problém v cudzom jazyku, dokážete sa odosobniť a dostávate okamžité riešenie z iného pohľadu a najmä od nezainteresovanej osoby.

Veková kategória? Na tej nezáleží. Nemáme žiadne limity a uvítame každého. Stotožňujeme sa s názorom, že cudzie jazyky sa treba učiť od mladého veku a po celý život. Stačí Vaša chuť a nadšenie vzdelávať a zdokonaľovať sa. Veď najlepšia investícia je investícia, ktorá je vynaložená do seba samého.

Rovnako ako výučba cudzích jazykov, aj výučba ďalších oblastí, v ktorých poskytujem služby doučovania (psychológia a business psychológia, manažment inovácií, marketingový manažment a marketing), prebieha prostredníctvom virtuálnej komunikácie cez SKYPE. V čom je výhoda virtuálnej komunikácie? Nielenže dokážete rýchlejšie prekonať Vaše obavy z rozprávania v inom ako v materinskom jazyku, objavíte v sebe priestor pre spontánnu komunikáciu v cudzom jazyku, odbúrate sociálnu fóbiu a naučíte sa myslieť v cudzom jazyku, ale získate niekoľko výhod oproti klasickým systémom vzdelávania.

 • nevyžadujeme žiadne potvrdenia, prihlášky, prehlásenia, zmluvy, podpisy a pod.
 • nezaťažujeme Vás žiadnymi gramatickými vstupnými testami na overenie Vašich znalostí
 • hodiny sú individuálne – nebudete zaradení do žiadnych skupiniek na základe výsledkov
  vstupných testov, ale lektor sa celú hodinu venuje IBA Vám
 • hodiny sú stavané na mieru – maximálne prispôsobenie sa Vašim potrebám a záujmom,
  riešenie špecifických problémov z rôznych oblastí Vášho života
 • stačí iba pripojenie k internetu – výučba je možná na akomkoľvek mieste (doma, v práci,
  na cestách, na dovolenke a pod.), možnosť vytvorenia si vlastného pohodlia pri
  vzdelávaní a nemusíte tak cestovať za lektorom, prípadne do jazykovej školy
 • časová maximalizácia a flexibilita – možnosť určenia a prispôsobenia času výučby,
  jednoduché „skĺbenie“ pracovných a iných povinností s výučbou cudzieho jazyka
 • maximálna intenzita koncentrácie – na základe tzv. vytvorenia vlastných a najmä
  príjemných podmienok pre Vaše vzdelávanie sa dokážete maximálne koncentrovať počas
  celej výučby, čo možno považovať za najsilnejší faktor podporujúci Vaše efektívne učenie
 • nulové vedľajšie náklady – nemusíte dochádzať a míňať peniaze na dopravu, nemusíte
  kupovať žiadne učebnice a pracovné zošity, neplatíte žiadne poplatky za vstupné testy,
  v cene hodín a kurzov nie sú zahrnuté žiadne prevádzkové náklady
 • zaplatíte iba toľko, koľko hodín skutočne absolvujete – nie sme jazyková škola, a preto
  Vám v prípade nečakaného neabsolvovania hodiny (napr. zdravotné problémy)
  neúčtujeme žiadny poplatok za hodinu
 • 20 minút zdarma, ktoré Vám pomôžu rozhodnúť sa pre daného lektora
Pýtajte sa na čokoľvek, rád zodpoviem na všetky Vaše otázky.

Budeme sa tešiť na spoluprácu s Vami.