Gramatická a štylistická korektúra

Gramatická a štylistická korektúra odborného textu (semestrálne, bakalárske, diplomové a dizertačné práce)

Napísali ste semestrálnu/záverečnú prácu a chýba jej gramatická a štylistická úprava? Potrebujete poradiť s navrhovaním témy alebo s obsahovou stránkou Vašej záverečnej práce? Sme ľudia z akademickej pôdy a máme dlhodobé a bohaté skúsenosti s tvorbou a korektúrou odborných článkov a textov. Postaráme sa o kompletnú korektúru Vašej semestrálnej/záverečnej práce. Taktiež Vám radi pomôžeme s návrhmi záverečných prác. Pomerne často sa stáva, že bakalárska, diplomová, či dizertačná práca sa vyznačuje správnou myšlienkou, avšak nevhodnou štruktúrou alebo zlou gramatickou a štylistickou úpravou. V dôsledku toho primárna pointa semestrálnej/záverečnej práce uniká a stáva sa nevýraznou.

Prečo vznikol tento projekt?

Prvotná myšlienka tohto projektu vznikla na základe niekoľkoročnej práce so študentami, ktorí svoj čas venovali písaniu záverečných prác. Každý študent má jedinečné schopnosti a zručnosti, no nie všetci obľubujú a ovládajú gramatické a štylistické úpravy odborných textov. Študenti počas písania záverečných prác síce komunikujú so svojimi školiteľmi, no vo väčšine prípadov školitelia nemajú pri väčšom množstve študentov dostatok času a priestoru na konzultácie venované gramatickým a štylistickým úpravám. Preto sme sa rozhodli, že túto časť, potrebnú pre úspešné napísanie záverečnej práce, zastrešíme my. Študent sa tak môže venovať a sústrediť najmä na „gro“ svojej záverečnej, či seminárnej práce a ostatné nechá na nás. Korektúra odborných a bežných textov patrí medzi naše hobby, nerobili by sme to, keby nás to nebavilo 🙂

Ste diskrétni?

Absolútne. Akonáhle dokončíme gramatické a štylistické korektúry, Vaša práca bude vymazaná a pre nás nedostupná. Na diskrétnosti si dávame záležať – sú to Vaše texty, Vaša práca, my sa postaráme iba o jej finálnu úpravu z hľadiska gramatickej a štylistickej stránky. Navyše, počas korektúry si vypíname pripojenie internetu.

Nazáväzná objednávka

    Gramatická a štylistická korektúra