Online doučovanie detí

Učíme sa s deťmi online. Využívame efektívne a hravé metódy učenia sa.

Žiadne mučenie, ale online UČENIE. S deťmi sa učíme a pomáhame vypracovať domáce úlohy a rôzne zadania online. Baví nás objavovať a spoznávať rôzne štýly učenia sa detí. Každé dieťa je jedinečné a vyhovuje mu iná metóda učenia. Preto sú naše hodiny s deťmi na priateľskej vzdelávacej úrovni.

Či už ste rodič, starší súrodenec alebo starý rodič, nie vždy máte dostatok priestoru a času venovať sa učeniu s dieťaťom tak dlho, ako skutočne potrebuje. Dôvodom môže byť práca, venovanie sa mladším deťom, domáce práce alebo aj nedostatok trpezlivosti.  Vaše dieťa sa s nami môže učiť rôzne predmety základnej školy:

 • Anglický jazyk (1. – 9. roč.)
 • Slovenský jazyk a literatúra (1. – 9. roč.)
 • Matematika (1. – 4. roč.)
 • Informatika (1. – 9. roč.)
 • Prírodoveda/biológia (1. – 9. roč.)
 • Vlastiveda/dejepis (1. – 9. roč.)
 • Zemepis/geografia (1. – 9. roč.)
 • Občianska náuka

Okrem uvedených predmetov sa zameriavame aj na témy osobnostný a sociálny rozvoj detí, environmentálna výchova, mediálna výchova, regionálna a multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia a dopravná výchova.

S deťmi preberáme nové učivá, opakujeme staré učivá, pomáhame s vypracovaním domácich úloh, zadaní a rôznych projektov. Jednoducho povedané – odbremeníme Vás od každodenného učenia sa s deťmi, na ktoré nemusíte mať z rôznych dôvodov dostatok času a priestoru.

Každé dieťa má v sebe skrytý talent vzdelávania sa a my ho vieme nenútenou formou objaviť.

Online doučovanie detí

Ako taká hodina prebieha?

 • Hodina trvá 45 až 60 minút (záleží od preberaného predmetu a množstva zadaní alebo úloh).
 • V rámci hodiny sa venujeme Vami zaslaným materiálom (domáce úlohy, pracovné listy, nové učivo, opakované učivo) alebo stačí, ak nám pošlete informáciu, aký predmet potrebujete s Vašim dieťaťom prebrať a my pripravíme všetky potrebné materiály.
 • Stačí, ak 1 deň dopredu (minimálne 3 hodiny pred hodinou) zašlete učivo (podklady, materiál, zadania), ktoré potrebuje Vaše dieťa prebrať, naučiť sa alebo vypracovať.

Mám záujem o online doučovanie detí – NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Cenník

Online doučovanie detí

45-60 min. 7 Eur – 12 Eur (možná dohoda)