Náš tím

Keaton

(native-anglický jazyk)

Volám sa Keaton a narodila som sa v Kalifornii. Vysokoškolské štúdium som získaním titulu Mgr. ukončila vo Viedni, hlavnom meste Rakúska. Medzi moje najväčšie pracovné úspechy a skúsenosti patrí pôsobenie v Medzinárodnej atómovej agentúre (IAEA), odbore odzbrojenia v OSN (UNODA) a na ministerstve v Spojených štátoch amerických. Už niekoľko rokov sa zaujímam o vzdelávanie budúcej generácie, a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa venujem výučbe anglického jazyka. Som presvedčená, že vzdelávanie a výučba cudzích jazykov prispieva k zvyšovaniu informovanosti ďalšej generácie tzv. medzinárodných lídrov. V rámci mojej výučby sa špecializujem najmä na obchodnú angličtinu (konverzácie) a gramatickú a štylistickú korektúru (životopisy, motivačné listy a iné písomnosti).

Zuzka

(anglický jazyk)

Už od svojho detstva sa riadim heslom „Patriť niekde ma posúva.“ Či už je to pôsobenie v divadle, aktívne venovanie sa florbalu až po vášeň v zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch. Mám 17 rokov a považujem sa za veľmi empatického človeka. Byť empatická je pre mňa dokonalá pridaná hodnota pri vyučovaní anglického jazyka, nakoľko sa viem vcítiť do situácií a problémov mladých ľudí. Tejto aktivite sa venujem už niekoľko rokov a vyučujem predovšetkým deti a mladých ľudí. Rada komunikujem s ľuďmi a vpred ma posúva, keď môžem svoje doposiaľ získané skúsenosti odovzdať aj iným ľuďom, a to najmä v rámci konverzácie v anglickom jazyku. Mojou špecializáciou je konverzácia, gramatika a pomáhanie deťom posúvať svoju angličtinu na vyšší level.

Caroline

(native-anglický jazyk), lektor ovláda aj slovenský jazyk

Moje meno je Caroline a narodila som sa v New Yorku. Väčšinu svojho života som žila v New Jersey, kde som aj ukončila vysokoškolské štúdium. Bakalársky titul som získala študovaním anglického jazyka a histórie USA. Počas magisterského štúdia som sa venovala výhradne štúdiu cudzích jazykov, najmä angličtine. Štúdium anglického jazyka ma sprevádza doteraz, nakoľko sa v súčasnosti venujem výučbe anglického jazyka. Špecializujem sa predovšetkým na výučbu konverzácie v anglickom jazyku, písania klasických a obchodných písomností (životopis, motivačný list, obchodné listy, súkromné listy a pod.) a na gramatickú a štylistickú korektúru textov. Taktiež sa venujem doučovaniu v rámci literatúry. Medzi moje najväčšie záľuby patrí tanec, turistika, čítanie, kreatívne písanie a predovšetkým zdokonaľovanie sa a výučba cudzích jazykov.

Bita

(native-nemecký jazyk)

Moje meno je Bita a pochádzam z tzv. multikultúrneho a viacjazyčného prostredia. V rámci študentského života som absolvovala aj doktorandské štúdium medzinárodného práva na Viedenskej univerzite, čo mi umožnilo získať množstvo skúseností v medzinárodnom prostredí. Za moje najväčšie pracovné úspechy považujem pôsobenie v Medzinárodnej atómovej agentúre (IAEA), Úrade OSN pre drogy a kriminalityú (UNODC) a Informačnom centre OSN v Prahe. Počas môjho vyrastania som sa stretávala s rozličnými kultúrami a tieto medzinárodné sklony ma sprevádzali a inšpirovali v rámci môjho akademického a pracovného života a prispeli aj k zdokonaľovaniu sa v cudzích jazykoch. Učenie, vzdelávanie sa a výučba nemeckého jazyka je mojou vášňou. Teší ma, keď môžem inšpirovať ľudí, pomáhať im ovplyvňovať dosahovanie svojich cieľov, najmä v rámci prípravy a motivácie na pracovné pohovory.

Motto, ktorým sa riadim je „Učiť, veriť, dosahovať.“

Amir

(anglický jazyk, arabský jazyk)

Volám sa Amir, mám 30 rokov a väčšinu svojho života som prežil v Dubaji, kde som niekoľko rokov študoval v anglickom jazyku. Štúdium v zahraničí mi prinieslo mnoho výhod a najväčšou z nich bolo neustále zdokonaľovanie v anglickom jazyku, ktorý sa časom stal mojim koníčkom. V súčasnosti sa venujem doučovaniu anglického jazyka, pričom moje vyučovacie techniky sú zamerané najmä na detskú vekovú kategóriu.

Druhý jazyk, ktorému sa aktívne venujem, je arabčina. V súčasnej dobe vyučujem arabský jazyk na úrovni pre začiatočníkov v rámci všetkých vekových kategórií.

Svoje získané skúsenosti zo štúdia v Spojených arabských emirátoch som uplatnil aj v rámci vysokoškolského štúdia, ktoré som úspešne absolvoval na vysokej škole v Českej republike. Okrem zdokonaľovania sa a vyučovania cudzích jazykov sa venujem aj inováciám a patentom.

Mario

(anglický jazyk/mentoring)

Volám sa Mário a anglický jazyk využívam už od mojich 12-tich rokov, nakoľko som časť základnej školy a celú strednú školu (gymnázium Cambridge) vyštudoval v Dubaji, kde som žil 7 rokov. Vysokoškolskému štúdiu som sa venoval v Prahe, v Ostrave a v Žiline. Počas PhD štúdia, ktoré som absolvoval na Žilinskej univerzite v Žiline, som publikoval viac ako 16 medzinárodných publikácií. So svojimi vedeckými publikáciami som vystupoval a prednášal v anglickom jazyku vo viac ako 15-tich krajinách sveta. Množstvo pracovných skúseností som získal vo Fínsku na ambasáde, v medzinárodnej organizácii OECD v Paríži a v medzinárodnej organizácii OSN v Rakúsku. Počas fungovania určitej časti svojho života vo Viedni, ktoré malo súvis s pôsobením v Organizácii Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) som vo svojom voľnom čase začal „pracovať“ s ľuďmi, rozoberať ich osobné problémy, nenaplnené životné ciele a doučovať anglický jazyk. Postupne sa tieto aktivity stali súčasťou každého dňa a dnes patrí výučba anglického jazyka a mentorovanie medzi moje pracovné záľuby.

Spojenie výučby anglického jazyka s mentorovaním, či už priamo alebo nepriamo, má značný prínos k odbúraniu sociálnej fóbie (strachu z rozprávania pred davom ľudí), zvyšovaniu intenzity koncentrácie a zlepšovaniu úrovne konverzácie v anglickom jazyku. Rovnako svetoznámi psychológovia tvrdia, že problém vyriešite jednoduchšie vtedy, ak sa naň pozriete z inej perspektívy, ktorú dosiahnete tým, že o probléme budete rozmýšľať a hovoriť v cudzom jazyku.

Mentorovanie môže prebiehať nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku.